Z radością informujemy, że  Sejm uchwalił zmiany do Ustawy o transporcie kolejowym wprowadzające możliwość odstępstwa od przepisu "15 m" w uzasadnionych przypadkach na wniosek Starosty.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w sprawę, a szczególnie ponad 4000 osób które podpisały petycję za zmianą prawa.
Wprowadzona zmiana stanowi, iż w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów określonych w przepisach.
Odstępstwo nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, ani zakłócać działania urządzeń służących do prowadzenia tego ruchu.
Zgody na odstępstwo będzie udzielać Starosta w drodze postanowienia, po uzgodnieniu właściwego zarządcy, mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu kolejowego.
http://m.interia.pl/biznes/news,2360709


Nie pozwolimy wyciąć drzew przy WKD. Będziemy walczyć i ocalimy nasze drzewa.

WKD jest lokalną podwarszawską linią kolejową. Trasa WKD przebiega przez tereny Warszawskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego, w tym przez trzy Miasta Ogrody: Komorów, Podkowę Leśną i Milanówek. Na trasie WKD rosną wiekowe drzewa, które tworzą niepowtarzalny klimat jedynej takiej podmiejskiej linii kolejowej w Polsce

W maju 2015 r. Urząd Transportu Kolejowego wydał decyzję obligującą WKD Sp. z o.o. do usunięcia do lutego 2016 r. wszystkich drzew i krzewów znajdujących się 15 m od torów kolejowych. To 15 metrów biegnie często na prywatnych posesjach… Decyzja UTK wydana została na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r.

Wykonanie Rozporządzenia na linii WKD oznacza usunięcie tysięcy zdrowych drzew i krzewów, które w żaden sposób nie zagrażają bezpieczeństwu. Wręcz przeciwnie te drzewa stanowią naturalną ochronę przed śniegiem i hałasem. Ich usunięcie skończy się instalacją ekranów, które wyrastają przy liniach kolejowych w całej Polsce.

Przeciwko usunięciu drzew protestują stowarzyszenia oraz władze samorządowe. Temat jest na bieżąco relacjonowany w lokalnych mediach. Mieszkańcy i pasażerowie reagują bardzo emocjonalnie, mówiąc, że próba wycięcia drzew skończy się drugą Rozpudą.

Absurdalność Rozporządzenia Ministra Infrastruktury najłatwiej wyobrazić sobie na przykładzie linii kolejowej biegnącej przez Półwysep Helski. Czy potrafimy sobie wyobrazić półwysep bez drzew?

Co trzeba zrobić, aby ocalić drzewa przy WKD? Trzeba zmienić prawo, tak aby Rozporządzenie odrębnie regulowało sprawę lokalnych linii małych prędkości. Na lokalnych liniach trzeba dbać o drzewa, prowadzić okresowe przeglądy, a usuwać jedynie drzewa chore.

WKD złożyło już kilkanaście wniosków o zgodę na wycinkę drzew, większość z nich jest rozpatrywana przez lokalne władze. Na koniec października WKD dokonała pierwszej wycinki drzew w pobliżu stacji WKD Raków.

Przeciwko usunięciu drzew protestują stowarzyszenia oraz władze samorządowe. Temat jest na bieżąco relacjonowany w lokalnych mediach. Mieszkańcy i pasażerowie reagują bardzo emocjonalnie, mówiąc, że próba wycięcia drzew skończy się drugą Rozpudą.

Absurdalność Rozporządzenia Ministra Infrastruktury najłatwiej wyobrazić sobie na przykładzie linii kolejowej biegnącej przez Półwysep Helski. Czy potrafimy sobie wyobrazić półwysep bez drzew?

Co trzeba zrobić, aby ocalić drzewa przy WKD? Trzeba zmienić prawo, tak aby Rozporządzenie odrębnie regulowało sprawę lokalnych linii małych prędkości. Na lokalnych liniach trzeba dbać o drzewa, prowadzić okresowe przeglądy, a usuwać jedynie drzewa chore.

WKD złożyło już kilkanaście wniosków o zgodę na wycinkę drzew, większość z nich jest rozpatrywana przez lokalne władze. Jest już zgoda na pierwszą wycinkę drzew przy WKD Raków. Drzewa na Rakowie są oznakowane sprejem i czekają na…

Włącz się do akcji ratowania drzew.
Podpisz petycję o zmianę prawa i wstrzymanie wykonania Decyzji UTK.

<< powrót

GALERIA
ZDJECIA Z NASZYCH AKCJI
GALERIA
ZDJECIA DRZEW DO WYCIĘCIA
GALERIA
MASAKRA PIŁĄ TARCZOWĄ
MEDIA
O INNYCH WYCINKACH